Kalibracje

  • Kamer cofania otoczenia
  • Kamer rozpoznawania (kamera umieszczona w przedniej szybie nad lusterkiem)
  • Radarów ACC
  • Night Vision

< Powrót